ترجمه مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه

ترجمه فارسی

مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه

Introduction to Network Security

تعداد صفحات انگلیسی ۱۴

تعدادصفحات فارسی ۱۵

 

Abstract

Network security is a complicated subject, historically only tackled by well-trained and experienced experts. However, as more and more people become “wired”, an increasing number of people need to understand the basics of security in a networked world. This document was written with the basic computer user and information systems manager in mind, explaining the concepts needed to read through the hype in the marketplace and understand risks and how to deal with them.

 

 

مقدمه ای بر امنیت شبکه

چکیده :

امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و آنهایی که آموزش کافی دیده اند مورد توجه قرار می گیرد. با اینحال ، همچنان که افراد بیشتری به شبکه متصل میشوند ، تعداد افرادی که بایستی اصول امنیت را در دنیای شبکه شده بدانند ، نیز افزایش می یابد. این مقاله بر اساس ماربری کامپیوتر و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی که در خاطرم بوده است نوشته شده است و مفاهیم مورد نیاز برای آشنا شدن با بازار و خطرات و نحوه مواجه شدن با آنها را توضیح می دهد.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه” />

:

:

: