مقاله ترجمه شده دارایی

مقاله ترجمه شده دارایی

رشته حسابداری

نام مقاله اصلی Asset(دارایی) به همراه ترجمه

فرمت word تعداد صفحه انگلیسی ۳ تعداد صفحه فارسی ۳

قیمت : ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

مقاله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

:

 

بخشی از متن انگلیسی

Asset

In business and accounting by asset is meant economic resources controlled by an entity as a result of past transactions or events and from which future economic benefits may be obtained.

Asset characteristics

Assets have three essential characteristics

متن ترجمه شده فارسی

دارایی

وازه« دارایی«در حسابداری و تجارت به معنای منابع کنترل شده است که توسط یک واحد اقتصادی مستقل و در نتیجه مبادلات و قراردادهایی که در گذشته صورت گرفته و یا مزایای اقتصادی قرار دادهای آتی بدست می آید .

ویژگی های دارایی

دارایی ها سه ویژگی مهم دارند: