مقاله انگلیسی پشت پرده مشکلات بازاریابی

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

BEHIND MARKETING’S WOES

پشت پرده مشکلات بازاریابی

تعداد صفحات انگلیسی ۳

تعداد صفحات ترجمه شده فارسی۳

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”مقاله انگلیسی پشت پرده مشکلات بازاریابی ” />

:

:

:

BEHIND MARKETING’S WOES

Marketing is ripe for a revolution because its failures are so apparent. “Everybody–stockholders, directors, CEOs, customers, the government–is angry because marketing, which should be driving business, doesn’t work” write marketing executives Kevin Clancy and Robert Shulman. One of the most important reasons for this breakdown is that research is not working because of flaws in its basic premises

پشت پرده مشکلات بازاریابی

بازاریابی اکنون آماده یک تحول است زیرا نقاط ضعف آن آشکار شده است ( همه افراد , سهامداران ,مدیران , —— (مدیران عامل ) ,مصرف کننده وحکومت ناراحت هستند زیرا بازاریابی انگونه که بایستی موسسات رابه حرکت رادارد عمل نمی کند) این مطلب را کوین کلانسی رابرت شلمن که مدیران بازاریابی هستند