مقالات ترجمه شده

مجموعه مقالات ترجمه شده

 

مقالات ترجمه شده و اماده همراه با متن انگلسیی در رشته ای زیر تهیه شده است مقالات به صورت ورد بود ه و قابل ویرایش می باشند

مقالات ترجمه شده (۹۲)

مقالات ترجمه شده اقتصاد (۸)

مقالات ترجمه شده حسابداری (۴۱)

مقالات ترجمه شده ریاضی (۹)

مقالات ترجمه شده شیمی (۱)

مقالات ترجمه شده عمران (۴)

مقالات ترجمه شده فیزیک (۱)

مقالات ترجمه شده مدیریت (۸)

مقالات ترجمه شده مکانیک (۳)دسته

مقالات ترجمه شده کامپیوتر (۲۷)دسته

مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی (۴)