دانلود سوالات استخدامی بانک ملت رشته حسابداری

دانلود سوالات استخدامی بانک ملت رشته حسابداری

سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

دانلود سوالات استخدامی بانک ملت رشته حسابداری

سوالات آزمون استخدامی بانک ملت شامل:

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملت :

۲۷۷ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۷۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه
۲۰۵ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه
۲۴۸ سوال ریاضیات عمومی + پاسخنامه
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخنامه
۱۹۰ سوال آمار عمومی + پاسخنامه
۳۳۰ سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی با جواب
۲۰ سوال دو گزینه ای مربوط به روانشناسی شغلی

 

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک ملت :
۱۷۳سوال حسابداری + پاسخنامه
۲۵۰ سوال مدیریت مالی + پاسخنامه

۲۲۸ حسابرسی + پاسخنامه

۱- جزوه ۲۵۵ صفحه ای دانش علوم بانکی ویژه آزمون استخدامی در بانک ها
۲-جزوه حسابداری
۳- جزوه بانکداری بین الملی

۴- جزوه حسابرسی

شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام بانک ملت و استخدام بانکهای دیگر نزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید

قیمت ۵۰۰۰ تومان

لینک دانلود بعد از پرداخت نماش داده می شود