ترجمه مقاله هدف حسابداری

 

The objective of accounting and the meaning of mark

هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

متن انگلیسی ۳ صفحه

متن فارسی ترجمه ۴ صفحه

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله هدف حسابداری” />

مقاله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

: