ترجمه مقاله سود تحقق یافته

مقالات ترجمه رشته حسابداری

Realized income and changes in market price of financial assets

سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی

۳ صفحه به زبان انگلیسی

۳ صفحه به زبان فارسی

قیمت : ۱۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله سود تحقق یافته” />

مقاله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

: