ترجمه مقاله رفتار شهروندی سازمانی

ترجمه مقاله انگلیسی

organizational citizenship behavior:its construct clean-up time

رفتار شهروندی سازمانی: زمان اصلاح ساختار فرا رسیده است

صفحات انگلیسی ۱۸

صفحات فارسی ۱۵

چکیده:

شواهد تجربی بدست آمده شامل انتقادات و حتی بررسی های اجمالی نشریات مربوط به کار ما را وادار به تجدید نظر در تعریف رفتار شهروندی سازمانی (OCB) می نماید. در نظر گرفتن OCB به عنوان “نقش اضافی”، “فراتر از شغل” یا “بدون پاداش از سیستم رسمی” دیگر مفید به نظر نمی رسد. یک تعریف قابل دفاع تر توسط برمن و موتوویدلو تحت عنوان “کارکرد ضمنی” ارائه شده است. بعضی پیشنهادات مقدماتی برای تعریف مجدد OCB ارائه شده است؛ به مشکلاتی توجه شده است که هنگام مواجهه با تغییرات اساسی در خصوصیات سازمانها، ذهن مارا به خود مشغول نگه می دارد.

قیمت ۵۰۰۰ تومان

پرداخت

راهنمای تصویری خرید