ترجمه مقاله راهنمای ریسک مدیریت

ترجمه مقاله

Risk Management Guide for Information Technology Systems

راهنمای ریسک مدیریت برای سیستمهای تکنولوژی اطلاعاتی خودکار

نویسنده

Gary Stoneburner, Alice Goguen1, and Alexis Feringa1

صفحات انگلیسی ۵۵

صفحات فارسی ۶۵

Reports on Computer Systems Technology The Information Technology Laboratory (ITL) at the National Institute of Standards and Technology
promotes the U.S. economy and public welfare by providing technical leadership for the nation’s measurement and standards infrastructure

هر سازمانی دارای ماموریتی می باشد در این عصر دیجیتال، همانطور که سازمانها از سیستمهای تکنولوژی اطلاعاتی خودکار (IT) استفاده می کنند تا از بهترین امکانات و تکنولوژی برای حمایت واجرای بهترماموریت خود بهره مند باشند، مدیریت بحران (Risk Management) دارای نقش بسیار حساس در محافظت فعالیتهای اطلاعاتی یک سازمان ودر نتیجه ماموریت آن سازمان در قبال خطرات مربوط به IT بر عهده دارد

قیمت ۶۰۰۰ تومان

پرداخت

” />

:

:

: