ترجمه مقاله تاثیرات افشاء سودهای پیش‌بینی شده

ترجمه مقاله انگلیسی

تاثیرات افشاء سودهای پیش‌بینی شده در تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای

و قضاوت ارزشیابی حقوق صاحبان سهام

James R.Frederickson

دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ‌‌کنگ

جفری اس میلر

دانشگاه نوتردام

صفحات انگلیسی ۲۰

صفحات فارسی ۳۰

خلاصه: این مقاله حاکی از تجربه‌ای ست که تاثیر افشاء سودهای پیش‌بینی شده را بر نظریات تحلیلگران (یعنی، سرمایه‌گذاران با تجربه) و سرمایه گذاران (سرمایه‌گذاران کم تجربه) غیر حرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد

قیمت ۸۰۰۰ تومان

:

:

: