ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی

THE COMPUTER

کامپیوتر

صفحات فارسی و انگلیسی :۱۵

فرمت :word

DIGITAL DREAMS

MOVILMAKERS of the early 1960s loved thern . Computer , that is . Great banks of the things were housed in tall , gray cases and were the stuff of tape turning on plastic wheel , with professornal men in white coat tending them studiously , but while they appeared to manage many of the more sinister aspeets of late twenticth –century life mainly unclear warfare and were widely considered to be sinister ( for example s the Alpha 60 computer in sean

کامپیوتر

ایده آل های دیجیتال

فیلمسازان اوایل قرن ۱۹۶۰ عاشق آنها یعنی کامپیوتر ها بودند . و این کلیدهای بزرگ اسباب در محفظه های خاکستری بلند قرار داده شدند و اسباب آلات ضبط در روی گردونه های پلاستیکی ، با مردان حرفه ای با لباس سفید که با پشتکار ، با آن کار می کردند کامپیوترهایی که ساختمانها را اشغال کرده اند اغلب مدل Mieslan هستند .

قیمت ۳۰۰۰ تومان

راهنمای تصویری خرید