ترجمه مقاله انگلیسی رشته عمران

مقاله رشته عمران

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

بتن تزئینی

Decorative concrete

قالب word صفحه ۶ به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ۸ صفحه می باشد

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله انگلیسی رشته عمران” />

:

:

:

قسمتی از متن

Decorative concrete involves concrete structures being used in roles that are not strictly related to concretes functional elements. Concrete has long been prized for its great strength, especially when combined with steel rebar. Concrete can be used for, among other things, decorative walls, floors and countertops that are both structurally sound but also provide a decorative finish that resembles polished stone and has an extremely low cost for materials

بتن تزئینی دارای ساختارهایی از بتن است که در که اکیداً به عناصر عملکرد بتن ها ارتباطی ندارد, به کار می رود.بتن بخاطر استحکام زیادش به ویژه زمانی که با فولاد rebar ترکیب می شود با ارزش پنداشته می شود. بتن می تواند برای دیوارهای تزئینی, کف زمین و سردر باجه ها که از نظر ساختاری زیبا و معتبر هستند به کار می رود اما پرداخت رنگ و روغن تزئینی ایجاد می کند که سنگ جلاداده ای را نشان می دهد و موادش هزینه کمی را در بردارد.