ترجمه مقاله انگلیسی تراشه ها

ترجمه مقاله انگلیسی Microprocessor

تراشه ها

صفحات انگلیسی ۱۶

صفحات فارسی ۱۴

Microprocessor

A microprocessor (abbreviated as µP or uP) is an electronic computer central processing unit (CPU) made from miniaturized transistors and other circuit elements on a single semiconductor integrated circuit (IC) (aka microchip or just chip).

 

یک ریزپردازنده (علائم اختصاری آنup یا MP است) واحد پردازش اصلی حسابگر الکترونیکی(یا کامپیوتر) است که از ترانزیستورهای کوچک و دیگر اجزای مدار،روی یک مدار مجتمع نیمه رسانا lic ساخته شده.پیش از پیدایش ریزپردازنده ها،CPU های الکترونیکی از مدارهای مجتمع جداگانه ی TTL ،قبل از آن ازترانزیستورهای جدا و قبل از ترانزیستورها از لامپ های خلأ ساخته می شدند.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله انگلیسی تراشه ها” />

:

:

: