ترجمه مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)

ترجمه مقاله انگلیسی

ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)

NIMSAD Evaluation of the Rational Unified Process

صفحات انگلیسی ۶

صفحات فارسی ۱۳

Introduction

The Rational Unified Process is the information systems methodolgy most widely in use today. The main contributers are the three amigos Ivar Jacobson, Grady Booch and James Rumbaugh who also designed the Unified Modeling Language

مقدمه:

فرایند یکپارچه منطقی (RUP) یک اسلوب سیستمهای اطلاعاتی است که امروزه در وسیع‏ترین حالت استفاده می‏شود. طراحان اصلی آن سه نفر هستند به نامهای ایوار یاکوبس، جرادی بوچ و جیمز رامبو، که همچنین زبان نمونه‏سازی یکپارچه را هم طرح کرده‏اند.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: