ترجمه مقاله ابزار مالی

مقالات ترجمه رشته حسابداری

ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی همراه با ترجمه انگلیسی

تعداد صفحه فارسی ۴

تعداد صفحه انگلیسی ۳

قیمت : ۲۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”دانلود پرداخت مقاله ابزار مالی” />

مقاله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

: